ترکیه
بازرگانی ۹۰
                                                                 
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 199972

در این مطلب میخواهیم به بررسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر اساس شاخص های سایت doing business.org بپردازیم. این سایت به بررس 10 شاخص اقتصادی زیر در سال 2013و رتبه بندی کشور ها از بین 185 کشور جهان؛ بر این اساس پرداخته است. که این رتبه بندی این شاخص ها برای 2 کشور فوق به قرار زیر است.....

Turkey

Iran

startig Business

(شروع کسب کار)

72

87

Dealing with construction premits

(مجوز ساخت و ساز)

142

166

Getting Electricity

(دسترسی نیروی برق)

68

163

Registering property

(ثبت مالکیت)

42

165

Getting Credit

(دریافت تسهیلات و وام)

83

83

Protecting Investor

(حمایت از سرمایه گذار)

70

150

paying taxes

(پرداخت مالیات)

80

129

Trading Across Borders

(سهولت ارسال کالا)

78

143

Enforcing Contracts

(پایبندی به قرارداد )

40

53

Resolving Insolvency

(حل و فصل ورشکستگی)

124

126

total rank

(رتبه کلی )

71

145

ما در اینجا این شاخص ها را در دو نمودار  بررسی می کنیم که در نمودار اول به مقایسه ی جایگاه کشور ایران نسبت به کشور ترکیه پرداخته ایم که این مقایسه می تواند در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تجار مؤثر واقع گردد.

 

  

 

در نمودار بعد به مقایسه دو کشور نسبت به ایده آل ترین شرایط مو جود می پردازیم که می تواند مسیر پسیشرفت آنها را نشان دهد.

 

 

نویسنده: سید جواد خوش قلب