X
تبلیغات
زولا
 
ترکیه
بازرگانی ۹۰
                                                                 
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 199463
دوشنبه 29 اسفند 1390 :: 00:57 ::  نویسنده : بازرگانی ۹۰

سیستم مالیاتی ترکیه دارای دو بخش اصلی مالیات‌ بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد اشخاص است. قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها از سال 1949 میلادی و قانون مالیات بر درآمد اشخاص از سال 1960 میلادی در این کشور اجرا می‌شود. 

مالیات بر درآمد در ترکیه، شامل موارد زیر است: 

• درآمد‌ حاصل از تجارت.
• درآمد‌ حاصل از کشاورزی.
• حقوق و دستمزدها. 
• درآمد خدمات شخصی. 
• درآمد حاصل از دارایی‌های غیرمنقول مانند اجاره‌ی زمین و ملک. 
• درآمد حاصل از دارایی‌های منقول مانند سرمایه و سهام.
• دیگر درآمدها بدون داشتن منبع مشخص.


 

نرخ مالیات‌ بر درآمد اشخاص در ترکیه در سال 2010 میلادی به صورت زیر است:

• درآمد صفر تا 8.700 لیره: 15 درصد.
• درآمد 8.701 تا 22.000 لیره: 20 درصد. 
• درآمد 22.001 تا 50.000 لیره: 27 درصد. 
• درآمد 50.001 به بالا: 35 درصد. 
در سال 2010 میلادی، مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ترکیه دارای نرخ بیست درصد بوده است. سیستم مالیاتی ترکیه دارای مشوق‌ها و سازوکارهای تشویقی فراوانی است که برخی از آنها مشمول سرمایه‌گذاری در بخش‌های مورد نیاز صنعت و برخی از آنها در ارتباط با پرداخت به موقع مالیات است. درآمدهای حاصل از فعالیت‌ در مناطق آزاد تجاری ترکیه، از هر گونه مالیات شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده،‌ مالیات شرکت و مالیات تمبر معاف است.